Analfabetismul funcțional în societatea cunoașterii și implicațiile sociale ale acestuia

Analfabetismul funcţional, identificat ca probelmă socioeducaţională a societăţii postmoderne, solicită mobilizarea specializată multisectorială în vederea prevenirii şi combaterii acestuia. Articolul de faţă îşi propune să radiografieze problema analfabetismului funcţional în societatea postmodernă bazată pe cunoaştere şi să evidenţieze cauzele acestuia în context micro şi macrosocial. In vederea realizării acestei aserţiuni au fost valorificate o serie de rapoarte cu privire la starea educaţiei la nivel mondial, realizate de diferite organizaţii ştiinţifice internaţionale.
Cuvinte-cheie: analfabetism, alfabetism, analfabetism funcţional, educaţie, social.