Analfabetismul funcțional în societatea cunoașterii și implicațiile sociale ale acestuia

Lect.univ.dr. Gabriela Alina ANGHEL Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Universitatea Valahia Târgovişte anghelalina2002@yahoo.com Conferinţa Naţională de Educaţie (CNEFSE-USV), ediţia a III-a, Suceava, 17 Mai 2014 Incursiuni Didactice în Dinamica Educaţională Rezumat: Analfabetismul funcţional, identificat ca probelmă socioeducaţională a societăţii postmoderne, solicită mobilizarea specializată multisectorială în vederea prevenirii şi combaterii acestuia. Articolul de faţă îşi propune să radiografieze problema analfabetismului funcţional în societatea postmodernă bazată pe cunoaştere şi să evidenţieze cauzele acestuia în context micro şi macrosocial. In vederea realizării acestei aserţiuni au fost valorificate o serie de rapoarte cu privire la starea educaţiei la nivel mondial, realizate de diferite organizaţii ştiinţifice internaţionale. Cuvinte-cheie: analfabetism, alfabetism, analfabetism funcţional, educaţie, social. Introducere Analizele făcute în direcţia măsurării competenţelor cognitive şi ale celor instrumental-aplicative în viaţa socială, la nivelul beneficiarilor sistemului educaţional, în diverse sisteme educaţionale din lume, decelează prezenţa analfabetismului funcţional, pe...

Read More

Coaching and mentoring

Coaching and Mentoring in Bachelor s Degree Programs for Social Workers and Teachers Alina Anghela, Camelia Voicub Lecturer PhD, Valahia University of Targoviste, 130024, Abstract   This paper presents an analysis of coaching strategies used in the final stage of undergraduate programs for social workers and teachers for primary and preschool education in order to identify "best practice" of coaching and mentoring. To achieve this goal we used comparative analysis of models of coaching based on the following criteria: the satisfaction of university students, and trainers related to the methods used; the students/teachers s perceptions of the effectiveness of the methods used; the consumption of resources (material, human and time). A comparison of coaching activities in the two specializations was made to identify innovation opportunities for training in undergraduate programs for teachers and social workers education. Professionals in these fields...

Read More