Violenţă şi sclavie modernă

601066_468618696520736_712256770_nViolenţă şi sclavie modernă – Traficul de femei – perspectivă sociologică

Cartea abordează o problemă socială de o deosebită actualitate, mai ales ca gravitate, prin consecinţele produse asupra unor categorii vulnerabile de populaţie, reuşind să identifice cele mai semnificative aspecte ale traficului de femei în scopul exploatării sexuale din societatea contemporană, inclusiv în cea românească. Cartea se constituie ca o lucrare de pionierat în acest domeniu [….] în care autoarea reuşeşte să identifice, să explice şi să analizeze factorii socio-economici şi culturali care generează şi favorizează fenomenul traficului de femei. Conceptualizarea şi teoretizarea fenomenului traficului de persoane, prin prezentarea atât a particularităţilor sociale şi culturale a fenomenului analizat, cât şi prin relevarea celor mai semnificative manifestări ale acestuia pe plan mondial şi european, conferă lucrării de față o importantă dimensiune teoretică, dar şi metodologică. Remarcăm, în acest context, contribuţia originală a autoarei de a reuşi să elaboreze un punct de vedere pe cât de original, pe atât de novator în analiza fenomenului, prin revalorificarea noţiunii de reificare, în care fiinţa umană supusă traficului îşi pierde identitatea […] şi, deşi este o fiinţă umană, devine obiect, transformându-se într-o fiinţă umană obiectualizată, ceea ce ajută să înţelegem nu numai raportul strict interpersonal (victimă – traficant), ci întreaga serie de reificări ce se produc în cadrul grupărilor de crimă organizată. În acelaşi timp, lucrarea reprezintă o excelentă radiografiere şi diagnoză a traficului de femei în scopul exploatării sexuale, ca problemă socială, dar şi ca formă modernă de manifestare a sclaviei datorată vulnerabilităţii sociale ce caracterizează anumite grupuri de persoane nevoite să se vândă în favoarea unor traficanţi şi profitori ai crimei organizate.

Prof. univ. dr. Dan Banciu


Prefață