Elemente de metodologie a cercetării în educație

Lucrarea de față intitulată ,,Elemente de metodologie a cercetării în educație” își propune să evidențieze principalele repere de ordin științific care stau la baza cercetării în educație. În acest sens, au fost analizate perspectivele de abordare științifică a faptelor și proceselor educaționale și modul în care acestea pot fi cunoscute (la nivelul simțului comun și la nivelul științific) abordarea din perspectivă macrosocială vs. microsocială, calitativ vs. cantitativ. În capitolul al II lea al acestei lucrări, au fost analizate principalele tipuri de cercetări în educație: cercetarea fundamentală, practic aplicativă, experimentală și constativă, cercetarea acțiune, cercetarea și inovarea responsabilă în educație. În vederea clarificării aspectelor care țin de explicația științifică a faptelor și proceselor educaționale, s-a considerat necesar explicarea  rolului ipotezei în cercetare (capitolul al III lea) și al aspectelor care fac obiectul operaționalizării conceptelor. Capitolul al V lea, al lucrării de față, este amplu dezvoltat. Au fost descrise o serie de metode de cercetare utilizate frecvent în practica educațională de către profesori (observația, studiul de caz, experimentul, analiza documentelor școlare, metoda anchetei) au fost analizate o serie de tehnici de cercetare (focus grupul, interviul în cercetarea educațională) și proiectate spre exemplificare o serie de instrumente de cercetare (grile de interviu structurat, semistructurat). Fiecare din tehnicile prezentate sunt însoțite de o serie de exemple clarificatoare care vor ajuta studenții să se perfecționeze în practica de cercetare în domeniul educației. În capitolul al VI lea al lucrării de față sunt prezentate în mod succint etapele proiectului de cercetare necesare unei cercetări.

Cartea se adresează studenților de la specializarea Științe ale Educației care doresc să exploreze domeniul de cercetare științifică a educației. De asemenea, poate fi un reper pentru cadrele didactice în realizarea unor demersuri de investigație științifică în pedagogie.