Coaching and mentoring

Coaching and Mentoring in Bachelor s Degree Programs for Social Workers and Teachers Alina Anghela, Camelia Voicub Lecturer PhD, Valahia University of Targoviste, 130024, Abstract   This paper presents an analysis of coaching strategies used in the final stage of undergraduate programs for social workers and teachers for primary and preschool education in order to identify "best practice" of coaching and mentoring. To achieve this goal we used comparative analysis of models of coaching based on the following criteria: the satisfaction of university students, and trainers related to the methods used; the students/teachers s perceptions of the effectiveness of the methods used; the consumption of resources (material, human and time). A comparison of coaching activities in the two specializations was made to identify innovation opportunities for training in undergraduate programs for teachers and social workers education. Professionals in these fields...

Read More

Multicultural Counseling in School

Procedia - Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 32 – 35 1877-0428 © 2013 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences, Universality Mentality Education Novelty (LUMEN 2013) Multicultural Counseling in School The Authors: Alina Anghela, Ramona Adina Lupu Valahia University of Targoviste, Bd. Carol I, nr. 2, Targoviste, Romania Abstract The paper proposes to underline the role of the multicultural counseling, in the multiethnic school organizations, for the school integration of the different ethnical pupils. For the achievement of this purpose the following general goal was proposed: the analyze of the way in which the proactive valences of the counseling process prevent the situations of personal, educational and social crisis in the multicultural school. There were considered the following explicative paradigms: a) in the context of a...

Read More

Prefață – Violenţă şi sclavie modernă

Secolul al XXI lea marchează în domeniul sociologiei preocupări stiințifi ce eterogene în direcția cercetării concrete a problemelor sociale, derivate dintr-un fond cazuistic complex. Premisa de la care s-a plecat în realizarea acestei lucrări este aceea că în societatea modernă se reclamă cu obstinație, în coordonate paradigmatice specifice, prezența și evoluția ,,traficului de fi ințe umane” ca fenomen social și problemă socială cu atingere planetară. Traficul de femei este o temă a prezentului, puțin cercetată în câmpul științific românesc, exonerată aparent, în explicația științifi că, de circumstanțele constructiviste, dar amprentată de cele derivate din funcționalismul social modern. ,,Violența și sclavia modernă” exprimate prin ,,trafic de femei” în volumul de față, aduce în fața cititorului elemente descriptive complexe, al unui fenomen social manifest. Autoarea motivează alegerea temei arătând că în ultimele două decenii sa acordat o importanţă deosebită cercetărilor privind fenomenul...

Read More

Violenţă şi sclavie modernă

Violenţă şi sclavie modernă - Traficul de femei - perspectivă sociologică Cartea abordează o problemă socială de o deosebită actualitate, mai ales ca gravitate, prin consecinţele produse asupra unor categorii vulnerabile de populaţie, reuşind să identifice cele mai semnificative aspecte ale traficului de femei în scopul exploatării sexuale din societatea contemporană, inclusiv în cea românească. Cartea se constituie ca o lucrare de pionierat în acest domeniu [….] în care autoarea reuşeşte să identifice, să explice şi să analizeze factorii socio-economici şi culturali care generează şi favorizează fenomenul traficului de femei. Conceptualizarea şi teoretizarea fenomenului traficului de persoane, prin prezentarea atât a particularităţilor sociale şi culturale a fenomenului analizat, cât şi prin relevarea celor mai semnificative manifestări ale acestuia pe plan mondial şi european, conferă lucrării de față o importantă dimensiune teoretică, dar şi metodologică. Remarcăm, în acest context, contribuţia originală...

Read More